Vision

Hele Vejen Rundt er en frivillig idrætsforening, der har til formål at gøre idræt og fællesskabet omkring sportslige aktiviteter tilgængeligt for alle interesserede. Formålet med Hele Vejen Rundt er at skabe en forening, som kan være indgangen til det etablerede foreningsliv. I foreningen introducerer vi forskellige idrætsgrene for børn og unge, der ikke ellers ville være en aktiv del af foreningslivet. Hele Vejen Rundt er et tilbud til dem, som ønsker en aktiv hverdag med sport, bevægelse og et unikt foreningsfællesskab, men som endnu ikke har fundet den rette aktivitet eller forening.

 


 

Fokus på fællesskab og netværk

Hele Vejen Rundt har et unikt fokus på fællesskab og bestræber sig på at skabe rammer for, at medlemmer og deres netværk oplever idræt og bevægelse som noget positivt og berigende med henblik på at øge medlemmers sundhed, trivsel og livskvalitet. Foreningen og de frivillige instruktører har fokus på at skabe en tryg atmosfære og herigennem introducere mange forskellige aktivitetstilbud til foreningens medlemmer. Målsætningen er at skabe gejst og glæde for sport og bevægelse blandt foreningens medlemmer således, at de har lyst til at komme igen og dyrke den idræt, som de ønsker at stifte bekendtskab med og blive introduceret til. 

Frivillige som ressource

I Hele Vejen Rundt arbejder vi ambitiøst og er altid åbne overfor nye muligheder. Vi vil udvikle tilbud, der giver muligheder for alle, som er interesseret i at dyrke idræt og bevægelse i forskellige sammenhæng. I idrætsforeningen arbejder vi konstant på at udvikle netværket af frivillige. Dette har til formål at sikre, at Hele Vejen Rundt fortsat kan tilbyde en stor vifte af aktiviteter og herigennem give en bred indgang til det etablerede foreningsliv. Der vil løbende blive annonceret nye holdaktiviteter alt efter, hvilke ressourcer idrætsforeningens frivillige har at byde ind med.